0_Toa-nha-Song-Da-De-trong-phan-gioi-thieu-1.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 59 năm thành lập Tổng công ty Sông Đà (1/6/1961 – 1/6/2020)

31-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân Tổng công ty Sông Đà là m���t doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961 (Quyết định số 214/TTg ngày 01/6/1961 của Phủ Thủ tướng về việc thành lập Ban chỉ huy Công trường thuỷ điện Thác Bà).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2