• Trang chủ
  • Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn - Niên lịch
  • > Tag
  • > Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
0_che-thai-nguyen-3.jpg

Hơn 220 tỷ đồng phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

10-02-2017

Tỉnh Thái Nguyên dự kiến từ nay đến năm 2020 đầu tư trên 220 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách khoảng 150 tỷ đồng. Còn lại là các nguồn vốn huy động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn khác để triển khai đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè.

Content1 (mobil)
  • 0_kl.jpg

    TPHCM: Tạo thương hiệu cho sản phẩm làng nghề

    09-01-2017

    Hơn 50 làng nghề truyền thống có dịp trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sắc của cơ sở đã thu hút sự chú ý của du khách đến tham quan và mua sắm tại hội chợ “Sản phẩm nghề, ngành nghề nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP Hồ Chí Minh kết hợp với các quận, huyện tổ chức.

Content2 (mobil)
content2