0_thai-huong1.jpg

Thái Hương: Nữ doanh nhân đi đầu trong cách mạng về sữa hạt

12-03-2018

Nữ doanh nhân Thái Hương, nhà sáng lập và tư vấn của Tập đoàn TH, sau khi làm nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch ở Việt Nam 9 năm trước đây, lại đang bắt đầu một con đường mới ở Việt Nam - con đường của sữa hạt.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (36 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2