0_babeco1.png

Tỷ phú Thái tính đưa thêm 6 người vào HĐQT Sabeco, bầu CEO mới

15-01-2018

Tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi dự định sẽ nâng số thành viên trong HĐQT Sabeco từ 4 lên khoảng 10 thành viên. Ban Giám đốc mới bao gồm cả CEO cũng sẽ được quyết định trong đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2