0_Lager__15_1.jpg

Bia Saigon Larger - vị ngon 'quốc dân' vươn tầm quốc tế

15-10-2019

Không phải ngẫu nhiên bia Saigon Lager chọn hình ảnh rồng lên làm biểu tượng. Đó chính là khát vọng đem vị ngon bia Việt vươn tầm thế giới, chinh phục những thị trường khó tính.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2