0_sg-11_25_46_394.png

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 31 năm thành lập Saigon Co.op – Hành trình trở thành Nhà bán lẻ dẫn đầu (12/05/1989 – 12/05/2020)

12-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Saigon Co.op là tổ chức kinh tế HTX theo nguyên tắc xác lập sở hữu tập thể, hoạt động sản xuất kinh doanh tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Ngày 12/5/1989 - UBND Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương chuyển đổi Ban Quản lý HTX Mua Bán Thành phố trở thành Liên hiệp HTX Thương Mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op với 2 chức năng trực tiếp kinh doanh và tổ chức vận động phong trào HTX.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2