0_Trung-tam-dich-vu-chuyen-bay-Sasco-dat-chung-nhan.jpg

Trung tâm dịch vụ chuyến bay Sasco đạt chứng nhận Halal

06-03-2020

Trung tâm dịch vụ chuyến bay của Sasco đạt chứng nhận đủ tiêu chuẩn cung cấp suất ăn Halal cho các chuyến bay có hành khách Hồi giáo.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2