0_robot-museum.jpg

Một bảo tàng robot ở Hàn Quốc sẽ tự xây dựng chính nó mà không cần đến sức người

22-02-2019

NIENLICH.VN - Công trình là một minh chứng cho các quá trình có thể được thực hiện bởi robot và máy tính.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2