0_740baa41a49442de90b79b7cefdc2944.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 17.09.2019 - Kỷ niệm 336 năm Antoni Van Leeuwenhoek lần đầu tiên phát hiện ra vi khuẩn, năm 1683

16-09-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Antonie Philips van Leeuwenhoek (sinh 24 tháng 10 năm 1632 -30 tháng 8 1723 tại Delft, Hà Lan) là một thương gia, một nhà khoa học người Hà Lan. Ông được coi là cha đẻ của ngành vi sinh vật học và được coi là nhà vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2