0_e72e0a160edd464fba8f0d927202a196.jpg

Mỗi ngày một phát minh (23): Speak Music Muse - Tích hợp điều khiển chơi nhạc và chỉ đường của Alexa vào xe hơi

08-08-2018

Bạn có thể s�� dụng Muse để yêu cầu Alexa cho biết thời tiết, trả lời câu đố, chơi nhạc và thậm chí điều khiển các thiết bị nhà thông minh của tôi.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2