• Trang chủ
  • Stanford graduate school of business - Niên lịch
  • > Tag
  • > Stanford graduate school of business
0_INSEAD-Business-School-July-2018-1.jpg

Những ngôi trường dạy kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019

09-07-2019

NIENLICH.VN - Trong số 104 trường kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019, Cambridge Judge Business School xếp thứ 20. Một số tham số được sử dụng để xếp hạng dựa trên mức độ hài lòng của từng sinh viên, chuyên gia trong ngành và nhà tuyển dụng doanh nghiệp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2