0_le-nguyen.jpg

Phạm Lê Nguyên, CEO 5Desire: Trái tim luôn 'hát' với start-up

22-02-2018

Gần chục năm nay, nhiều người thường biết đến Phạm Lê Nguyên (thường gọi Lê Nguyên) với vai trò là người xây dựng Kênh 14, 5Desire và nhà đầu tư “ươm mầm” cho nhiều start-up. Nhưng từ năm 2018, “nàng” CEO của 5Desire sẽ có thêm vai trò mới, là người “tiếp lửa” cho các doanh nghiệp bằng nền tảng www.unkapt.capital, với những khoản đầu tư triệu USD.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 6 trang (59 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2