0_apple.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 01.04.2019 – Kỷ niệm 43 năm Steve Jobs, Steve Wozniak, và Ronald Wayne thành lập Apple Inc, năm 1976

01-04-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Apple Inc. là một tập đoàn công nghệ máy tính của Mỹ có trụ sở chính đặt tại Cupertino, California. Apple được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1976 dưới tên Apple Computer, Inc., và đổi tên thành Apple Inc. vào đầu năm 2007.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2