0_susan-960-644.jpg

Susan Wojcicki: CEO của Youtube, người đã cho những người sáng lập Google thuê nhà để xe của mình vào năm 1998

03-01-2019

NIENLICH.VN - Vào năm 1998, Susan Wojcicki đã cho Serge Brin và Larry Page thuê nhà để xe của mình ở Menlo Park, California với giá 1.700 đô la mỗi tháng. Năm sau, bà đã gia nhập Google với tư cách là nhân viên thứ 16.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2