0_sushi-nghe-nhan-9168-1505064076.jpg

Người tạo ra cuộc cách mạng sushi Nhật Bản

11-09-2017

Từ tình yêu với hạt gạo, Kisaku Suzuki tạo ra loại máy mở đường cho ngành công nghiệp sushi phát triển.

Content1 (mobil)
  • 0_matsushita-kyluc-vn.jpg

    Bài học quản trị và kinh doanh từ nhà sáng lập Panasonic

    12-04-2017

    Matsushita Konosuke là người sáng lập Tập đoàn Panasonic (Matsushita). Ông được coi là ông tổ của phương thức kinh doanh hiện đại Nhật Bản, mở đường cho sự thành công của rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trên thị trường quốc tế.

Content2 (mobil)
content2