0_panasonic.jpg

Panasonic: Người khổng lồ trăm tuổi và cam kết 'không tuổi'

04-05-2018

“100 năm qua thế giới đã chứng kiến nhiều đổi thay nhưng cam kết của chúng tôi vẫn vẹn nguyên như ban đầu...” Đây là lời khẳng định của người đứng đầu Panasonic Việt Nam – Tổng Giám đốc Matsushita Kazuhiro nhân dịp hãng được trao tặng Giải thưởng Rồng Vàng 2018 với tư cách là doanh nghiệp dẫn đầu ngành điện tử tiêu dùng Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2