0_giao-phan.png

Nữ CEO gốc Việt điều hành chương trình đóng tàu sân bay hiện đại nhất thế giới

26-08-2017

Vị tổng giám đốc điều hành chương trình đóng tàu sân bay mới của Mỹ là một phụ nữ gốc Việt, bà Giao Phan.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2