0_tam-xia-rang.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 24.03.2019 – Kỷ niệm 128 năm Charles C. Freeman phát minh ra tăm, năm 1891

24-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày 24 tháng 3 năm 1891, Tăm được cấp bằng sáng chế bởi Charles C. Freeman.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2