• Trang chủ
  • Tăng trưởng bền vững - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tăng trưởng bền vững
0_IMG_3651.jpg

Việt Nam – ILO ký văn kiện hợp tác tạo việc làm bền vững

06-12-2017

Văn kiện đưa ra khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đối tác tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới, với mục tiêu hướng tới việc làm bền vững cho tất cả mọi người.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2