0_newsweek.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 17.02.2019 – Kỷ niệm 86 năm tạp chí Newsweek, tạp chí hàng tuần lớn thứ hai tại Hoa Kỳ được xuất bản lần đầu tiên, năm 1933

16-02-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Newsweek là một tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ ấn bản tại New York City, được phân phối trên toàn quốc và quốc tế với 12 ngôn ngữ khác nhau.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2