0_dang2.jpg

Đặng Văn Thành: Nhà sáng lập Sacombank trở về sau 5 năm

22-12-2017

NIENLICH.Vn - Kể từ khi rời khỏi Sacombank, ông Thành và gia đình đã tận tụy và tập trung nguồn lực để mở rộng và đi sâu thêm các hoạt động của Tập đoàn TTC, đa dạng hóa và nâng cao thương hiệu Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2