• Trang chủ
  • Tết nguyên tiêu trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tết nguyên tiêu trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
0_Tet-Nguyen-tieu-tro-thanh-Di-san-van-hoa-phi-vat-t.jpg

Tết Nguyên tiêu trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

02-07-2020

Ngày 29-6, UBND quận 5 đã tổ chức họp báo về kế hoạch tổ chức lễ đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5”.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2