0_che-thai-nguyen-3.jpg

Hơn 220 tỷ đồng phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

10-02-2017

Tỉnh Thái Nguyên dự kiến từ nay đến năm 2020 đầu tư trên 220 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách khoảng 150 tỷ đồng. Còn lại là các nguồn vốn huy động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn khác để triển khai đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè.

Content1 (mobil)
  • 0_thinh.jpg

    Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên

    28-12-2016

    Ngày 6/11/1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX đã phê chuẩn việc chia tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Ngày 1/1/1997, tỉnh Thái Nguyên chính thức được tái lập.

Content2 (mobil)
content2