• Trang chủ
  • Tổ chức phi lợi nhuận - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổ chức phi lợi nhuận
0_CEOBANK-VN_Stacey-Ferreira-Dong-sang-lap-MySocia.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 61 : Stacey Ferreira - Đồng sáng lập MySocialCloud.com

24-08-2018

(#NIENLICH) Ở tuổi 11, Stacey Ferreira là thành viên hội đồng quản trị cho tổ chức phi lợi nhuận Open Table, mà anh trai cô đồng sáng lập.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2