• Trang chủ
  • Tổ chức thương mại thế giới - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổ chức thương mại thế giới
0_wto_25_nam.jpg

25 năm WTO: Thành tựu nhiều, thách thức lớn

03-01-2020

Ngày đầu năm 2020 vừa rồi, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tròn 25 tuổi. WTO kỷ niệm ngày này trong không khí vừa vui vừa buồn, vừa có thể tự hào vừa không khỏi lo âu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2