0_gonpo-2.jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 16: Lạt ma Yuto Yundain Gongbo, ông tổ của y học truyền thống Tây Tạng

01-02-2019

NIENLICH.VN - Lạt ma Yuto Yundain Gongbo được coi là người sáng lập chính của nền y học Tây Tạng, dựa trên thành phần Tứ tụng y học của ông. Đóng góp quan trọng khác của ông đối với văn hóa Tây Tạng là Yuthok Nyingthik, tên đầy ��ủ là Yuthok Nyingthik Guru Sādhanā.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 3 trang (22 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2