• Trang chủ
  • Tổ nghề nổi tiếng - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổ nghề nổi tiếng
0_Usui-Mikao-the-founder-of-Reiki.jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 11: Mikao Usui, ông tổ của liệu pháp Reiki (Nhật Bản)

16-01-2019

NIENLICH.VN - Mikao Usui là người khởi xướng thứ mà ngày nay chúng ta gọi là Reiki. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1865 tại ngôi làng 'Taniai-mura' ở quận Yamagata thuộc quận Kyoto.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2