• Trang chủ
  • Tổ nghề thế giới - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổ nghề thế giới
0_hoa-da.jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 19: Hoa Đà, một trong những ông tổ y học cổ truyền bật nhất Trung Hoa

22-04-2019

NIENLICH.VN - Hoa Đà được xem là vị trí bác sĩ phẫu thuật vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2