• Trang chủ
  • Tổng công ty cổ phần thiết bị điện việt nam gelex - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổng công ty cổ phần thiết bị điện việt nam gelex
0_Tong-Cong-Ty-Thiet-Bi-Dien-Viet-Nam-GLEX01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 30 năm ngày thành lập Tổng Công Ty Thiết Bị Điện Việt Nam (10/7/1990 – 10/7/2020)

09-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tiền thân là Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, được thành lập ngày 10/07/1990. Ngày 01/12/2010, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thiết bị điện, xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng...

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2