• Trang chủ
  • Tổng công ty xây dựng coteccons - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổng công ty xây dựng coteccons
0_cotecons2.jpg

Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 34: Tổng công ty Xây dựng Coteccons

26-12-2017

NIENLICH.VN - Trong năm 2014, công ty đã phát triển thành Tập đoàn Coteccons với các công ty thành viên bao gồm Unicons, Ricons, và Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ sở hạ tầng FCC.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2