• Trang chủ
  • Tổng cục môi trường - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tổng cục môi trường
0_mg_5223-resize-1.jpg

Kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Môi trường (30/9/2008 - 30/9/2018): Dấu ấn một thập kỷ

28-09-2018

Ngày 30/9/2018, đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ TN&MT. Một thập kỷ ghi dấu những nỗ lực bảo vệ môi trường quốc gia được thể hiện qua việc xây dựng thể chế, huy động nguồn lực, thanh kiểm tra giám sát, phòng ngừa sự cố, gìn giữ thiên nhiên, chất lượng môi trường sống… từng bước được hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Công tác bảo vệ môi trường đang dần đi vào đúng vị thế vốn có trong tiến trình phát triển - trở thành một trong ba trụ cột của phát triển bền vững.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2