0_Lions-Clubs-International.png

Lions Clubs International, tổ chức dịch vụ lớn nhất thế giới

05-09-2020

VIETKINGS - Phương châm của Lions là 'Chúng tôi phục vụ'. LION là viết tắt c��a Liberty (Tự do), Intelligence (Trí tuệ), Our Nation's Safety (An toàn).

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (31 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2