0_ty-phu-HoHungAnh-NguyenDangQuangi-2958-1551855487.jpg

Chân dung hai tỷ phú mới của Việt Nam

07-03-2019

Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang cùng trở thành tỷ phú với khối tài sản liên quan đến Masan và Techcombank.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2