0_01(1).JPG

IKEA – Từ hiểu đến thành công

22-06-2018

“Con người ta thường không biết họ muốn gì cho đến khi bạn chỉ ra cho họ thấy” (A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them) – Steve Jobs.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 12 trang (120 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2