0_0803_CPTPP.jpg

​Hiệp định CP-TPP ký ngày 8/3: Tất cả các dòng thuế sẽ về 0% trong 7- 10 năm tới

09-03-2018

Đánh giá về việc Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, những tác động tích cực của CPTPP tương đối toàn diện. Tuy nhiên, khi 100 % dòng thuế đối với tất cả hàng hóa sẽ về 0% theo lộ trình 7 năm (với Việt Nam được kéo dài lộ trình 7 đến 10 năm) cũng mang đến những thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2