0_th1.jpg

Nữ doanh nhân Thái Hương: Từ đột phá trong ngành sữa đến sự táo bạo ở ngành đồ uống

19-05-2018

10 năm sau cuộc cách mạng sữa tươi sạch với thương hiệu TH true MILK, doanh nhân Thái Hương của năm 2018 đang viết tiếp những trang mới của câu chuyện kinh doanh bằng chữ “Tâm” kiên định cùng với những quyết định táo bạo và niềm tự hào đi đầu các ngành đồ uống mới, tốt cho sức khỏe, hoàn toàn t��� thiên nhiên tới người tiêu dùng Việt Nam cũng như thế giới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2