0_Ky-niem-8-nam-Ngay-Tam-Giac-San-Ho-Coral-Triangl.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] - Kỷ niệm 8 năm Ngày Tam Giác San Hô – Coral Triangle Day (9/6/2012 – 9/6/2020)

09-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Ngày lễ này lần đầu tiên được kỷ niệm vào ngày 9 tháng 6 năm 2012 cùng với ngày Đại Dương Thế Giới (World Oceans Day) vào ngày 8 tháng 6.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2