0_Stella-Artois-Thuong-hieu-bia-Bi-ban-chay-nhat-t.jpg

Stella Artois – Thương hiệu bia Bỉ bán chạy nhất thế giới

21-08-2020

[NIENLICH.VN - KYLUC.VN] Công ty Stella Artois bắt đầu sản xuất bia Giáng sinh vào năm 1926, nhưng nguồn gốc phong vị của nó đã bắt đầu những một nhà máy sản xuất năm 1366.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2