0_Phat-trien-thuong-hieu-che-Shan-tuyet.jpg

Phát triển thương hiệu chè Shan tuyết

21-02-2020

Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 1.300 ha chè Shan tuyết, được trồng chủ yếu ở các xã Sinh Long, Hồng Thái và Sơn Phú.

Content1 (mobil)
  • 0_che-thai-nguyen-3.jpg

    Hơn 220 tỷ đồng phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

    11-02-2017

    Tỉnh Thái Nguyên dự kiến từ nay đến năm 2020 đầu tư trên 220 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách khoảng 150 tỷ đồng. Còn lại là các nguồn vốn huy động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn khác để triển khai đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè.

Content2 (mobil)
content2