• Trang chủ
  • Thương hiệu giá trị nhất thế giới - Niên lịch
  • > Tag
  • > Thương hiệu giá trị nhất thế giới
0_Viettel-vao-top-400-thuong-hieu-gia-tri-nhat-the-g.jpg

Viettel vào top 400 thương hiệu giá trị nhất thế giới

06-02-2020

Viettel tăng 126 hạng trong danh sách các thương hiệu lớn nhất thế giới theo công bố của Brand Finance.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2