• Trang chủ
  • Thương hiệu quốc tế - Niên lịch
  • > Tag
  • > Thương hiệu quốc tế
0_Bass-Ale-Nha-san-xuat-bia-Anh-quoc-tien-phong-tr.jpg

Bass Ale - Nhà sản xuất bia Anh quốc tiên phong trong tiếp thị thương hiệu quốc tế

28-09-2020

VIETKINGS / NIENLICH.VN - Năm 1777, ở tuổi 60 tuổi, William Bass mới bắt đầu nhìn thấy tiềm năng sản xuất bia lớn hơn. Ông tìm cách bán ngôi nhà lớn ở High Street, được xây dựng vào khoảng năm 1750, và sử dụng tiền để mua nhà và các cơ sở để bắt đầu kinh doanh sản xuất bia Bass.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 3 trang (26 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2