0_ba-doi.jpg

Trở về cội nguồn cải lương với Thầy Ba Đợi

27-04-2018

Lần đầu tiên, các nghệ sĩ cải lương hai miền Nam - Bắc cùng kết hợp trong vở diễn Thầy Ba Đợi. Đây là vở cải lương nhân kỷ niệm một thế kỷ sân khấu cải lương ra đời.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2