0_le-hanh-ba-si.jpg

Trò chuyện cùng Bác sĩ thẩm mỹ Lê Hành - Người kiến tạo sắc đẹp toàn bích

22-05-2019

“Sửa chữa một khiếm khuyết trên khuôn mặt có thể hàn gắn được những thương tổn trong tâm hồn" (PGS,TS,BS Lê Hành). Câu nói này như một câu châm ngôn của vị Bác sĩ chuyên làm công việc mang lại cái đẹp toàn bích trên gương mặt cho mọi người, nhất là đối với phụ nữ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2