0_vu-sua.jpg

Vú sữa Việt chính thức thâm nhập thị trường Mỹ

12-04-2017

Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật Mỹ (APHIS - trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ) vừa đăng Công báo Liên bang cho biết quả vú sữa tươi của Việt Nam đã chính thức được chấp thuận nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/1/2017.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2