• Trang chủ
  • Thủ công mỹ nghệ - Niên lịch
  • > Tag
  • > Thủ công mỹ nghệ
0_images703219_21.jpg

Phát triển nghề đan lát lục bình ở xã vùng sâu

20-02-2017

Hiện nay, những làng nghề thủ công mỹ nghệ ở vùng nông thôn Kiên Giang đang có chiều hướng phát triển khá tốt. Những làng nghề này được xem là giải pháp giúp người lao động ở vùng nông thôn tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2