• Trang chủ
  • Thang đo nhiệt độ - Niên lịch
  • > Tag
  • > Thang đo nhiệt độ
0_acelsiushist11.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 25.12.2018 – Kỷ niệm 277 năm thang đo nhiệt độ C được phát minh bởi Anders Celsius ở Thụy Điển, năm 1741

24-12-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Anders Celsius (1701- 1744) là một nhà thiên văn học người Thụy Điển. Ông là giáo sư thiên văn học tại Đại học Uppsala (1730-1744), nhưng đi du lịch (1732-1735) thăm đài quan sát đáng chú ý tại Đức, Italy và Pháp. Ông thành lập Đài quan sát thiên văn học Uppsala vào năm 1741, và năm 1742 ông đề nghị các nhiệt độ quy mô mà lấy tên của ông, Celsius.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2