0_nsn-nguyen-hai-ninh-02.jpg

Nhà sáng lập Nguyễn Hải Ninh rời ghế CEO của The Coffee House

03-07-2019

Ông Nguyễn Hải Ninh sẽ giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược và nhường lại ghế CEO cho ông Mai Hoàng Phương - đồng sáng lập The Coffee House và Seedcom.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2