0_anh-dep.jpg

Những khung cảnh đẹp 'như tiên giới' ở Sơn La

22-01-2018

Ngay trên lòng hồ sông Đà, có địa điểm được coi là "đẹp tựa chốn tiên giới".

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2