0_len2.jpg

Lenovo ra mắt loạt sản phẩm thuộc 'gia đình' ThinkPad 2018 mới nhất

06-01-2018

ThinkPad 2018 mới trình làng thị trường của Lenovo gồm 6 sản phẩm như ThinkPad X Series, ThinkPad T Series, ThinkPad L Series, Lenovo Tablet 10, ThinkPad Docking Station, ThinkVision X24 và P32u.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2