0_Truong-dai-hoc-Ky-thuat-Cong-Nghiep-Thai-Nguyen01.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 55 năm ngày thành lập Trường đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên (19/8/1965 – 19/8/2020)

18-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường đại học Kỹ thuật Công Nghiệp được thành lập ngày 19/8/1965 theo quyết định số 164/CP Hội đồng Chính phủ.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (39 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2