0_ceo1.jpg

Từ tay trắng thành tỷ phú tiền ảo trong một năm: Gặp gỡ Nhà sáng lập Binance

12-02-2018

NIENLICH - Nhà sáng lâp này đã phải bán ngôi nhà của mình ở Thượng Hải vào năm 2014 để mua tất cả các sản phẩm của Bitcoin và không sở hữu bất kỳ chiếc xe hơi, du thuyền hay đồng hồ ưa thích.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2