0_henri-becquerel-2.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 02.03.2019 – Kỷ niệm 123 năm nhà bác học vĩ đại người Pháp Antoine Henri Becquerel lần đầu tiên phát hiện ra tia phóng xạ, năm 1896

02-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Ngày 12/6/1901, nhà bác học vĩ đại người Pháp Antoine Henri Becquerel đã công bố những nghiên cứu đầu tiên về hiện tượng phóng xạ. Becquerel phát hiện được rằng tinh thể muối uranium liên tục phóng ra một loại bức xạ có khả năng xuyên qua các màn chắn ánh nắng và làm đen các kính ảnh. Đó chính là hiện tượng phóng xạ tự nhiên.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2